Categories
Pomoc drogowa Warszawa

Czym jest śruta?

Z pojęciem śruty spotykają się przede wszystkim rolnicy, którzy ją produkują. Osoby nie związane z rolnictwem zwykle nie wiedzą czym ona jest nawet pomimo tego że spożywają ją (nie bezpośrednio) w różnych popularnych produktach spożywczych. Choćby w większości piw, jakie piją.


Śruta jest efektem obróbki ziaren, rozdrabnianych w specjalnych urządzenia. Zazwyczaj produkuje się śrutę ze zbóż, choć stosuje się także śruty z roślin motylkowych, takich fasole czy groch, albo z roślin oleistych (na przykład słonecznik). Używana do piwa śruta powstaje ze słodu. Jest to dokładniej słód śrutowany w śrutowniku, przy pomocy specjalnych oddzielaczy, takich jak petkus sita. Śruta tak podlega później zacieraniu i filtrowaniu z wodą, dzięki czemu osiąga się brzeczkę piwną. Śruta użyta do tego celu może być drobniej lub grubiej mielona, a od tego jak duży będzie stopień zmielenia, zależy jakość wspomnianej brzeczki i późniejszy sposób filtracji, ponieważ taka śruta po opadnięciu na dno pojemnika będzie stanowiła specyficzną warstwę filtru dla brzeczki.