Categories
Pomoc drogowa Warszawa

Świadomość assistance

Przeprowadzone w bieżącym roku badania wykazały, że świadomość ubezpieczenia assistance jest dosyć niskie. Okazuje się, że tego rodzaju ubezpieczenie posiada ledwie 27% mieszkańców naszego kraju, a jedynie jedna czwarta z nich korzystała z jego pomocy.
Najpopularniejszą usługą z pakietu assistance jest assistance komunikacyjny, z którego korzystało ponad osiemdziesiat procentankietowanych, co stanowi niemal dziesięcioprocentowy wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Często assistance jest oferowane wraz z zakupem OC lub AC, w ten sposób właśnie wykupiło je niemal dziewięćdziesiąt procent osób korzystających z tego rodzaju ubezpieczenia. Mniej osób otrzymuje assistance wraz z zakupem mieszkania albo domu, jeszcze mniej w przypadku korzystania z oferty banków (otwarcie konta lub karta kredytowa). Istnieją różne rodzaje programów assistance i różnie oceniane są korzyści płynące z wyboru poszczególnego typu. Ankietowani jeszcze rok wcześniej wskazywali za najbardziej użyteczne ubezpieczenie związane z pomocą medyczną, w tym roku ich zdanie skłania się bardziej ku pomocy drogowej (niemal trzy czwarte zapytanych). W roku obecnym ankietowani wskazują pomoc medyczną w przypadku około połowy odpowiedzi. Można to tłumaczyć różnie ? z całą pewnością nie bez echa przeszła też długa i ciężka zima, znacznie utrudniająca warunki panujące na drodze.
Całość wyników wskazało na to, że popularność assistance wśród polskich kierowców stale wzrasta, coraz więcej osób też przejawia chęć zakupu takiego pakietu usług.