Categories
Artykuły

Własność przemysłowa

Każde przedsiębiorstwo posiada jakiś majątek materialny. Są to budynki, ich wyposażenie, wykorzystywane materiały itp. Jednak ważną częścią majątku przedsiębiorstwa bardzo często jest też tzw. własność przemysłowa, czyli znaki towarowe, patenty czy wzory przemysłowe.

Sprawami dotyczącymi własności towarowej powinni zajmować się specjaliści, tacy jak radca prawny Poznań. Posiada on zarówno wiedzę, jak i doświadczenie, które pozwalają przeprowadzić każdą procedurę, taką jak zgłoszenie, rejestracja czy cesja praw, a także utrzymywanie ich w mocy. Specjaliści zajmować mogą się przykładowo sporządzaniem i opiniowaniem umów licencyjnych, które dotyczą znaków towarowych czy prawa wynalazczego, a także praw własności przemysłowej. Oni też sporządzić mogą wycenę prawnych i niematerialnych wartości w przedsiębiorstwie. Warto zainwestować w tej kwestii w usługi osób doświadczonych, ponieważ sprawy dotyczące własności intelektualnej, czyli również praw własności przemysłowej bywają wyjątkowo skomplikowane. Wynajmując taką firmę można liczyć też na ochronę praw, a także ściganie ich naruszeń zarówno na terenie kraju, jak i poza jego granicami.