Menedzer Spółka Z O.o.

no image Menedzer Spółka Z O.o. to jednostka oświatowa niepubliczna, którą prowadzi "Menedżer" Spółka z o.o.. Zespół szkół i placówek oświatowych znajduje się pod adresem 87800 Włocławek, ulica Jasna, nr domu 18B/1. Do instytucji uczęszcza 0 osób, w tym 0 to uczennice. Placówka została wpisana do rejestru otrzymując nr Regon 910352335. Podmiotem dokonującym tego wpisu jest Powiat m. Włocławek (grodzki). Numer telefonu do szkoły to 542351486.
Zespół Szkół Nr 4 W Rzeszowie screen

Zespół Szkół Nr 4 W Rzeszowie

Zespół Szkół Nr 4 W Rzeszowie to jednostka edukacyjna publiczna, którą prowadzi Gmina. W instytucji naucza 33...
Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych screen

Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych

Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych to jednostka edukacyjna publiczna. na...