Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny W Romanach

no image Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny W Romanach to placówka oświatowa niepubliczna, którą kieruje Alicja Chmielińska. Zespół szkół i placówek oświatowych znajduje się pod adresem 12100 Romany, nr domu 20B. Do placówki uczęszcza 0 osób, w tym 0 to uczennice. Placówka została zarejestrowana otrzymując numer Regon 510208556. Podmiotem dokonującym tego wpisu jest Gmina Szczytno (wiejska). Numer telefonu do zespołu szkół to 896242704.
Zespół Szkół Nr 4 W Rzeszowie screen

Zespół Szkół Nr 4 W Rzeszowie

Zespół Szkół Nr 4 W Rzeszowie to jednostka edukacyjna publiczna, którą prowadzi Gmina. W instytucji naucza 33...
Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych screen

Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych

Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych to jednostka edukacyjna publiczna. na...