Samorzadowy Zespół Szkół Nr 2 W Opatowie

no image Samorzadowy Zespół Szkół Nr 2 W Opatowie to placówka edukacyjna publiczna, którą prowadzi Gmina. W szkole naucza 29 nauczycieli w pełnym wymiarze, a także 31 pedagogów na część etatu. Zespół szkół i placówek oświatowych mieści się pod adresem 27500 Opatów, ulica Kopernika, nr domu 30. Do jednostki uczęszcza 0 osób, z czego 0 to uczennice. Szkoła została zarejestrowana otrzymując numer Regon 292836189. Numer telefonu do szkoły to 158682702, zaś numer faxu to 158682165.
Zespół Szkół Nr 4 W Rzeszowie screen

Zespół Szkół Nr 4 W Rzeszowie

Zespół Szkół Nr 4 W Rzeszowie to jednostka edukacyjna publiczna, którą prowadzi Gmina. W instytucji naucza 33...
Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych screen

Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych

Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych to jednostka edukacyjna publiczna. na...