Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych W Szczecinie

no image Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych W Szczecinie to jednostka edukacyjna publiczna, którą kieruje Samorząd województwa. W szkole naucza 43 nauczycieli w pełnym wymiarze, jak również 51 pedagogów w niepełnym wymiarze godzinowym. Zespół szkół i placówek oświatowych mieści się pod adresem 71460 Szczecin, ulica Władysława Broniewskiego, nr domu 9. Do placówki uczęszcza 0 osób, z czego 0 to uczennice. Placówka została wpisana do rejestru otrzymując numer Regon 320707743. Numer telefonu do szkoły to 914541761, z kolei numer faksu to 914541805.
Zespół Szkół Nr 4 W Rzeszowie screen

Zespół Szkół Nr 4 W Rzeszowie

Zespół Szkół Nr 4 W Rzeszowie to jednostka edukacyjna publiczna, którą prowadzi Gmina. W instytucji naucza 33...
Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych screen

Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych

Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych to jednostka edukacyjna publiczna. na...