Zakład Poprawczy i Schronisko Dla Nieletnich W Mrozach

no image Zakład Poprawczy i Schronisko Dla Nieletnich W Mrozach to placówka edukacyjna publiczna, którą zarządza Minister ds sprawiedliwości. W szkole pracuje 21 nauczycieli w pełnym wymiarze, jak również 10 pedagogów w niepełnym wymiarze godzinowym. Zespół szkół i placówek oświatowych znajduje się pod adresem 5320 Mrozy, ulica Leśna, nr domu 8. Do instytucji uczęszcza 0 osób, z czego 0 to uczennice. Szkoła została wpisana do rejestru otrzymując numer Regon 000325021. Numer telefonu do szkoły to 257574024, zaś numer faxu to 257574612.
Zespół Szkół Nr 4 W Rzeszowie screen

Zespół Szkół Nr 4 W Rzeszowie

Zespół Szkół Nr 4 W Rzeszowie to jednostka edukacyjna publiczna, którą prowadzi Gmina. W instytucji naucza 33...
Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych screen

Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych

Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych to jednostka edukacyjna publiczna. na...