Zespół Kształcenia I Wychowania W Strzebielinie Osiedlu

no image Zespół Kształcenia I Wychowania W Strzebielinie Osiedlu to jednostka edukacyjna publiczna, którą nadzoruje Gmina. W instytucji pracuje 25 nauczycieli w pełnym wymiarze, jak również 5 pedagogów w niepełnym wymiarze godzinowym. Zespół szkół i placówek oświatowych mieści się pod adresem 84220 Strzebielino, ulica Marii Curie - Skłodowskiej, nr domu 1. Do placówki uczęszcza 0 osób, w tym 0 to uczennice. Szkoła została zarejestrowana otrzymując numer Regon 190949060. Numer telefonu do instytucji to 586762591, zaś numer faksu to 586762591.
Zespół Szkół Nr 4 W Rzeszowie screen

Zespół Szkół Nr 4 W Rzeszowie

Zespół Szkół Nr 4 W Rzeszowie to jednostka edukacyjna publiczna, którą prowadzi Gmina. W instytucji naucza 33...
Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych screen

Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych

Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych to jednostka edukacyjna publiczna. na...