Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 21 Z Klasami Sportowymi

no image Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 21 Z Klasami Sportowymi to placówka edukacyjna publiczna, którą zarządza Gmina. W szkole naucza 93 nauczycieli w pełnym wymiarze, jak również 12 pedagogów w niepełnym wymiarze godzinowym. Zespół szkół i placówek oświatowych mieści się pod adresem 80288 Gdańsk, ulica Marusarzówny, nr domu 10. Do jednostki chodzi 0 osób, z czego 0 to uczennice. Placówka została wpisana do rejestru otrzymując nr Regon 001067992. Numer telefonu do zespołu szkół to 583487663, zaś numer faxu to 583487662.
Zespół Szkół Nr 4 W Rzeszowie screen

Zespół Szkół Nr 4 W Rzeszowie

Zespół Szkół Nr 4 W Rzeszowie to jednostka edukacyjna publiczna, którą prowadzi Gmina. W instytucji naucza 33...
Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych screen

Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych

Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych to jednostka edukacyjna publiczna. na...