Zespół Kształcenia Podstawowego I Gimnazjalnego Nr 30

no image Zespół Kształcenia Podstawowego I Gimnazjalnego Nr 30 to placówka oświatowa publiczna, którą kieruje Miasto na prawach powiatu. W instytucji naucza 18 nauczycieli w pełnym wymiarze, jak również 6 pedagogów na część etatu. Zespół szkół i placówek oświatowych mieści się pod adresem 80803 Gdańsk, ulica Nowe Ogrody, nr domu 1/6. Do instytucji uczęszcza 0 osób, z czego 0 to uczennice. Szkoła została wpisana do rejestru otrzymując Regon 190341245. Numer telefonu do szkoły to 583026650, zaś numer faksu to 583026650.
Zespół Szkół Nr 4 W Rzeszowie screen

Zespół Szkół Nr 4 W Rzeszowie

Zespół Szkół Nr 4 W Rzeszowie to jednostka edukacyjna publiczna, którą prowadzi Gmina. W instytucji naucza 33...
Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych screen

Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych

Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych to jednostka edukacyjna publiczna. na...