Zespół Państwowych Szkół Plastycznych

no image Zespół Państwowych Szkół Plastycznych to placówka oświatowa publiczna, którą kieruje Minister ds kultury i dziedzictwa narodowego. W instytucji naucza 47 nauczycieli w pełnym wymiarze, a także 21 pedagogów w niepełnym wymiarze godzinowym. Zespół szkół i placówek oświatowych mieści się pod adresem 25314 Kielce, ulica Radiowa, nr domu 3. Do jednostki uczęszcza 0 osób, w tym 0 to uczennice. Placówka została zarejestrowana otrzymując Regon 001250963. Numer telefonu do szkoły to 413444739, zaś numer faxu to 413446804.
Zespół Szkół Nr 4 W Rzeszowie screen

Zespół Szkół Nr 4 W Rzeszowie

Zespół Szkół Nr 4 W Rzeszowie to jednostka edukacyjna publiczna, którą prowadzi Gmina. W instytucji naucza 33...
Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych screen

Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych

Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych to jednostka edukacyjna publiczna. na...