Zespół Placówek Oświatowych W Przybyszewie

no image Zespół Placówek Oświatowych W Przybyszewie to jednostka edukacyjna publiczna, którą kieruje Gmina. W instytucji naucza 11 nauczycieli w pełnym wymiarze, a także 3 pedagogów w niepełnym wymiarze godzinowym. Zespół szkół i placówek oświatowych znajduje się pod adresem 26803 Przybyszew, ulica Wł Rosłońca, nr domu 5. Do placówki chodzi 0 osób, w tym 0 to uczennice. Placówka została wpisana do rejestru otrzymując nr Regon 140129700. Numer telefonu do szkoły to 486152159, zaś numer faksu to 486152159.
Zespół Szkół Nr 4 W Rzeszowie screen

Zespół Szkół Nr 4 W Rzeszowie

Zespół Szkół Nr 4 W Rzeszowie to jednostka edukacyjna publiczna, którą prowadzi Gmina. W instytucji naucza 33...
Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych screen

Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych

Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych to jednostka edukacyjna publiczna. na...