Zespół Szkół Im T Kościuszki W Wysokiej

no image Zespół Szkół Im T Kościuszki W Wysokiej to placówka edukacyjna publiczna, którą prowadzi Gmina. W szkole pracuje 25 nauczycieli na pełen etat, a także 14 pedagogów w niepełnym wymiarze godzinowym. Zespół szkół i placówek oświatowych mieści się pod adresem 37100 Wysoka, nr domu 49. Do instytucji uczęszcza 0 osób, z czego 0 to uczennice. Placówka została wpisana do rejestru otrzymując numer Regon 000099168. Numer telefonu do szkoły to 172253211, zaś numer faksu to 172255904.
Zespół Szkół Nr 4 W Rzeszowie screen

Zespół Szkół Nr 4 W Rzeszowie

Zespół Szkół Nr 4 W Rzeszowie to jednostka edukacyjna publiczna, którą prowadzi Gmina. W instytucji naucza 33...
Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych screen

Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych

Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych to jednostka edukacyjna publiczna. na...