Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1 Im. Jana Pawła Ii W Białymstoku

no image Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1 Im. Jana Pawła Ii W Białymstoku to placówka oświatowa publiczna, którą kieruje Gmina. W instytucji pracuje 170 nauczycieli na pełen etat, a także 11 pedagogów w niepełnym wymiarze godzinowym. Zespół szkół i placówek oświatowych mieści się pod adresem 15757 Białystok, ulica Łagodna, nr domu 10. Do placówki uczęszcza 0 osób, z czego 0 to uczennice. Placówka została wpisana do rejestru otrzymując numer Regon 052132333. Numer telefonu do instytucji to 856644680, zaś numer faxu to 856540049.
Zespół Szkół Nr 4 W Rzeszowie screen

Zespół Szkół Nr 4 W Rzeszowie

Zespół Szkół Nr 4 W Rzeszowie to jednostka edukacyjna publiczna, którą prowadzi Gmina. W instytucji naucza 33...
Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych screen

Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych

Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych to jednostka edukacyjna publiczna. na...