Zespół Szkół Leśnych W Biłgoraju

no image Zespół Szkół Leśnych W Biłgoraju to placówka edukacyjna publiczna, którą nadzoruje Minister ds. środowiska. W instytucji naucza 37 nauczycieli w pełnym wymiarze, jak również 9 pedagogów w niepełnym wymiarze godzinowym. Zespół szkół i placówek oświatowych znajduje się pod adresem 23400 Biłgoraj, ulica Polna, nr domu 3. Do jednostki chodzi 0 osób, z czego 0 to uczennice. Placówka została wpisana do rejestru otrzymując numer Regon 000124340. Numer telefonu do szkoły to 846880797, zaś numer faksu to 846867486.
Zespół Szkół Nr 4 W Rzeszowie screen

Zespół Szkół Nr 4 W Rzeszowie

Zespół Szkół Nr 4 W Rzeszowie to jednostka edukacyjna publiczna, którą prowadzi Gmina. W instytucji naucza 33...
Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych screen

Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych

Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych to jednostka edukacyjna publiczna. na...