Zespół Szkół Nr 1

no image Zespół Szkół Nr 1 to placówka oświatowa publiczna, którą prowadzi Gmina. W szkole pracuje 37 nauczycieli w pełnym wymiarze, jak również 7 pedagogów na część etatu. Zespół szkół i placówek oświatowych znajduje się pod adresem 78425 Biały Bór, ulica Dworcowa, nr domu 19. Do instytucji uczęszcza 0 osób, z czego 0 to uczennice. Placówka została wpisana do rejestru otrzymując nr Regon 331348920. Numer telefonu do instytucji to 943739048, zaś numer faksu to 943739048.
Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych screen

Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych

Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych to jednostka edukacyjna publiczna. na...
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 W Olsztynie screen

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 W Olsztynie

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 W Olsztynie to jednostka edukacyjna publiczna, którą kieruje Miasto na...