Zespół Szkół Nr 2 W Bełżycach

no image Zespół Szkół Nr 2 W Bełżycach to jednostka oświatowa publiczna, którą kieruje Gmina. W instytucji pracuje 18 nauczycieli na pełen etat, a także 12 pedagogów w niepełnym wymiarze godzinowym. Zespół szkół i placówek oświatowych mieści się pod adresem 24200 Bełżyce, ulica Tadeusza Kościuszki, nr domu 148. Do instytucji uczęszcza 0 osób, w tym 0 to uczennice. Szkoła została zarejestrowana otrzymując nr Regon 001152060. Numer telefonu do instytucji to 815172312, zaś numer faksu to 815172312.
Zespół Szkół Nr 4 W Rzeszowie screen

Zespół Szkół Nr 4 W Rzeszowie

Zespół Szkół Nr 4 W Rzeszowie to jednostka edukacyjna publiczna, którą prowadzi Gmina. W instytucji naucza 33...
Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych screen

Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych

Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych to jednostka edukacyjna publiczna. na...