Zespół Szkół Nr 2 W Chęcinach

no image Zespół Szkół Nr 2 W Chęcinach to placówka edukacyjna publiczna, którą nadzoruje Powiat ziemski. W szkole naucza 18 nauczycieli w pełnym wymiarze, jak również 14 pedagogów w niepełnym wymiarze godzinowym. Zespół szkół i placówek oświatowych znajduje się pod adresem 26060 Chęciny, ulica Białego Zagłębia, nr domu 1. Do placówki uczęszcza 0 osób, z czego 0 to uczennice. Placówka została wpisana do rejestru otrzymując nr Regon 292438589. Numer telefonu do instytucji to 413151068, z kolei numer faksu to 413151068.
Zespół Szkół Nr 4 W Rzeszowie screen

Zespół Szkół Nr 4 W Rzeszowie

Zespół Szkół Nr 4 W Rzeszowie to jednostka edukacyjna publiczna, którą prowadzi Gmina. W instytucji naucza 33...
Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych screen

Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych

Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych to jednostka edukacyjna publiczna. na...