Zespół Szkół Nr 3

no image Zespół Szkół Nr 3 to jednostka oświatowa publiczna, którą kieruje Gmina. W szkole naucza 27 nauczycieli na pełen etat, a także 5 pedagogów w niepełnym wymiarze godzinowym. Zespół szkół i placówek oświatowych mieści się pod adresem 42202 Częstochowa, ulica Rozdolna, nr domu 5. Do instytucji uczęszcza 0 osób, w tym 0 to uczennice. Placówka została zarejestrowana otrzymując numer Regon 152133619. Numer telefonu do zespołu szkół to 343617139, zaś numer faksu to 343617139.
Zespół Szkół Nr 4 W Rzeszowie screen

Zespół Szkół Nr 4 W Rzeszowie

Zespół Szkół Nr 4 W Rzeszowie to jednostka edukacyjna publiczna, którą prowadzi Gmina. W instytucji naucza 33...
Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych screen

Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych

Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych to jednostka edukacyjna publiczna. na...