Zespół Szkół Nr 4 W Kościanie

no image Zespół Szkół Nr 4 W Kościanie to jednostka edukacyjna publiczna, którą zarządza Gmina. W instytucji naucza 59 nauczycieli w pełnym wymiarze, jak również 5 pedagogów w niepełnym wymiarze godzinowym. Zespół szkół i placówek oświatowych znajduje się pod adresem 64000 Kościan, ulica 27 Stycznia, nr domu 1. Do instytucji uczęszcza 0 osób, z czego 0 to uczennice. Placówka została wpisana do rejestru otrzymując nr Regon 411129968. Numer telefonu do szkoły to 655122855, zaś numer faxu to 655119880.
Zespół Szkół Nr 4 W Rzeszowie screen

Zespół Szkół Nr 4 W Rzeszowie

Zespół Szkół Nr 4 W Rzeszowie to jednostka edukacyjna publiczna, którą prowadzi Gmina. W instytucji naucza 33...
Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych screen

Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych

Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych to jednostka edukacyjna publiczna. na...