Zespół Szkół Nr 4 W Rzeszowie

no image Zespół Szkół Nr 4 W Rzeszowie to jednostka edukacyjna publiczna, którą prowadzi Gmina. W instytucji naucza 33 nauczycieli na pełen etat, jak również 6 pedagogów na część etatu. Zespół szkół i placówek oświatowych znajduje się pod adresem 35213 Rzeszów, ulica Dębicka, nr domu 288. Do placówki uczęszcza 0 osób, w tym 0 to uczennice. Szkoła została zarejestrowana otrzymując numer Regon 001139651. Numer telefonu do zespołu szkół to 177483612, z kolei numer faksu to 177483613.
Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych screen

Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych

Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych to jednostka edukacyjna publiczna. na...
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 W Olsztynie screen

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 W Olsztynie

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 W Olsztynie to jednostka edukacyjna publiczna, którą kieruje Miasto na...