Zespół Szkół Nr 4 W Zągotach

no image Zespół Szkół Nr 4 W Zągotach to jednostka edukacyjna publiczna, którą kieruje Gmina. W szkole pracuje 10 nauczycieli w pełnym wymiarze, jak również 5 pedagogów w niepełnym wymiarze godzinowym. Zespół szkół i placówek oświatowych mieści się pod adresem 9230 Zągoty, nr domu 11. Do placówki uczęszcza 0 osób, w tym 0 to uczennice. Placówka została wpisana do rejestru otrzymując numer Regon 611421303. Numer telefonu do zespołu szkół to 242655595, z kolei numer faksu to 242655595.
Zespół Szkół Nr 4 W Rzeszowie screen

Zespół Szkół Nr 4 W Rzeszowie

Zespół Szkół Nr 4 W Rzeszowie to jednostka edukacyjna publiczna, którą prowadzi Gmina. W instytucji naucza 33...
Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych screen

Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych

Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych to jednostka edukacyjna publiczna. na...