Zespół Szkół Ogólnokształcących W Nowodworze

no image Zespół Szkół Ogólnokształcących W Nowodworze to jednostka edukacyjna publiczna, którą kieruje Gmina. W szkole naucza 22 nauczycieli w pełnym wymiarze, jak również 9 pedagogów w niepełnym wymiarze godzinowym. Zespół szkół i placówek oświatowych znajduje się pod adresem 8503 Nowodwór, ulica Nowodwór, nr domu 73. Do instytucji uczęszcza 0 osób, z czego 0 to uczennice. Placówka została wpisana do rejestru otrzymując numer Regon 432667994. Numer telefonu do instytucji to 818661006, z kolei numer faxu to 818661206.
Zespół Szkół Nr 4 W Rzeszowie screen

Zespół Szkół Nr 4 W Rzeszowie

Zespół Szkół Nr 4 W Rzeszowie to jednostka edukacyjna publiczna, którą prowadzi Gmina. W instytucji naucza 33...
Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych screen

Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych

Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych to jednostka edukacyjna publiczna. na...