Zespół Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych W Piotrowicach

no image Zespół Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych W Piotrowicach to jednostka edukacyjna publiczna, którą kieruje Gmina. W instytucji pracuje 20 nauczycieli w pełnym wymiarze, a także 10 pedagogów w niepełnym wymiarze godzinowym. Zespół szkół i placówek oświatowych mieści się pod adresem 32641 Piotrowice, ulica Andrychowska, nr domu 222. Do instytucji uczęszcza 0 osób, w tym 0 to uczennice. Szkoła została wpisana do rejestru otrzymując numer Regon 356565025. Numer telefonu do szkoły to 338413377, zaś numer faxu to 338413377.
Zespół Szkół Nr 4 W Rzeszowie screen

Zespół Szkół Nr 4 W Rzeszowie

Zespół Szkół Nr 4 W Rzeszowie to jednostka edukacyjna publiczna, którą prowadzi Gmina. W instytucji naucza 33...
Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych screen

Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych

Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych to jednostka edukacyjna publiczna. na...