Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2

no image Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 to placówka edukacyjna publiczna, którą zarządza Powiat ziemski. W instytucji naucza 41 nauczycieli na pełen etat, a także 23 pedagogów w niepełnym wymiarze godzinowym. Zespół szkół i placówek oświatowych znajduje się pod adresem 82500 Kwidzyn, ulica Katedralna, nr domu 5. Do instytucji uczęszcza 0 osób, w tym 0 to uczennice. Placówka została wpisana do rejestru otrzymując nr Regon 000195788. Numer telefonu do szkoły to 552793716, zaś numer faxu to 552792014.
Zespół Szkół Nr 4 W Rzeszowie screen

Zespół Szkół Nr 4 W Rzeszowie

Zespół Szkół Nr 4 W Rzeszowie to jednostka edukacyjna publiczna, którą prowadzi Gmina. W instytucji naucza 33...
Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych screen

Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych

Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych to jednostka edukacyjna publiczna. na...