Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 21

no image Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 21 to placówka edukacyjna publiczna, którą nadzoruje Miasto na prawach powiatu. W instytucji pracuje 38 nauczycieli na pełen etat, a także 17 pedagogów na część etatu. Zespół szkół i placówek oświatowych znajduje się pod adresem 91022 Łódź, ulica Żubardzka, nr domu 2. Do instytucji uczęszcza 0 osób, w tym 0 to uczennice. Szkoła została wpisana do rejestru otrzymując Regon 473059538. Numer telefonu do instytucji to 426517898, zaś numer faksu to 426407280.
Zespół Szkół Nr 4 W Rzeszowie screen

Zespół Szkół Nr 4 W Rzeszowie

Zespół Szkół Nr 4 W Rzeszowie to jednostka edukacyjna publiczna, którą prowadzi Gmina. W instytucji naucza 33...
Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych screen

Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych

Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych to jednostka edukacyjna publiczna. na...