Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 W Krośnie

no image Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 W Krośnie to jednostka edukacyjna publiczna, którą prowadzi Miasto na prawach powiatu. W szkole pracuje 31 nauczycieli w pełnym wymiarze, jak również 14 pedagogów w niepełnym wymiarze godzinowym. Zespół szkół i placówek oświatowych mieści się pod adresem 38400 Krosno, ulica Ks. Piotra Skargi, nr domu 1. Do placówki chodzi 0 osób, w tym 0 to uczennice. Szkoła została wpisana do rejestru otrzymując nr Regon 001060435. Numer telefonu do szkoły to 134743830, zaś numer faksu to 134203188.
Zespół Szkół Nr 4 W Rzeszowie screen

Zespół Szkół Nr 4 W Rzeszowie

Zespół Szkół Nr 4 W Rzeszowie to jednostka edukacyjna publiczna, którą prowadzi Gmina. W instytucji naucza 33...
Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych screen

Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych

Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych to jednostka edukacyjna publiczna. na...