Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa Im Wojciecha Górskiego i Publiczne Gimnazjum Im Wojciecha Górskiego W Pamiątce

no image Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa Im Wojciecha Górskiego i Publiczne Gimnazjum Im Wojciecha Górskiego W Pamiątce to placówka oświatowa publiczna, którą kieruje Gmina. W instytucji naucza 15 nauczycieli w pełnym wymiarze, a także 9 pedagogów na część etatu. Zespół szkół i placówek oświatowych znajduje się pod adresem 5555 Kopana, ulica Anieli i Wojciecha Górskich, nr domu 3. Do jednostki uczęszcza 0 osób, z czego 0 to uczennice. Placówka została wpisana do rejestru otrzymując nr Regon 015517786. Numer telefonu do instytucji to 227277149, zaś numer faxu to 227278689.
Zespół Szkół Nr 4 W Rzeszowie screen

Zespół Szkół Nr 4 W Rzeszowie

Zespół Szkół Nr 4 W Rzeszowie to jednostka edukacyjna publiczna, którą prowadzi Gmina. W instytucji naucza 33...
Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych screen

Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych

Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych to jednostka edukacyjna publiczna. na...