Zespół Szkół Publicznych W Młodowie

no image Zespół Szkół Publicznych W Młodowie to jednostka oświatowa publiczna, którą kieruje Gmina. W szkole naucza 30 nauczycieli w pełnym wymiarze, jak również 6 pedagogów w niepełnym wymiarze godzinowym. Zespół szkół i placówek oświatowych znajduje się pod adresem 37600 Młodów, ulica Szkolna, nr domu 48. Do placówki chodzi 0 osób, w tym 0 to uczennice. Szkoła została wpisana do rejestru otrzymując nr Regon 180460704. Numer telefonu do instytucji to 166321791, zaś numer faksu to 166321791.
Zespół Szkół Nr 4 W Rzeszowie screen

Zespół Szkół Nr 4 W Rzeszowie

Zespół Szkół Nr 4 W Rzeszowie to jednostka edukacyjna publiczna, którą prowadzi Gmina. W instytucji naucza 33...
Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych screen

Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych

Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych to jednostka edukacyjna publiczna. na...