Zespół Szkół Publicznych W Ulhówku

no image Zespół Szkół Publicznych W Ulhówku to placówka oświatowa publiczna, którą kieruje Gmina. W instytucji pracuje 9 nauczycieli w pełnym wymiarze, a także 9 pedagogów na część etatu. Zespół szkół i placówek oświatowych mieści się pod adresem 22678 Ulhówek, ulica Sadowa, nr domu 3. Do instytucji chodzi 0 osób, z czego 0 to uczennice. Szkoła została wpisana do rejestru otrzymując numer Regon 950417546. Numer telefonu do szkoły to 846616078, zaś numer faxu to 846616078.
Zespół Szkół Nr 4 W Rzeszowie screen

Zespół Szkół Nr 4 W Rzeszowie

Zespół Szkół Nr 4 W Rzeszowie to jednostka edukacyjna publiczna, którą prowadzi Gmina. W instytucji naucza 33...
Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych screen

Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych

Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych to jednostka edukacyjna publiczna. na...