Zespół Szkół Rolniczych Im Władysława Grabskiego

no image Zespół Szkół Rolniczych Im Władysława Grabskiego to jednostka edukacyjna publiczna, którą prowadzi Miasto na prawach powiatu. W szkole pracuje 35 nauczycieli na pełen etat, jak również 11 pedagogów w niepełnym wymiarze godzinowym. Zespół szkół i placówek oświatowych mieści się pod adresem 86300 Grudziądz, ulica Lipowa, nr domu 33. Do instytucji uczęszcza 0 osób, z czego 0 to uczennice. Placówka została zarejestrowana otrzymując nr Regon 000096141. Numer telefonu do instytucji to 564648240, zaś numer faksu to 564648241.
Zespół Szkół Nr 4 W Rzeszowie screen

Zespół Szkół Nr 4 W Rzeszowie

Zespół Szkół Nr 4 W Rzeszowie to jednostka edukacyjna publiczna, którą prowadzi Gmina. W instytucji naucza 33...
Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych screen

Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych

Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych to jednostka edukacyjna publiczna. na...