Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 1

no image Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 1 to placówka edukacyjna publiczna, którą kieruje Miasto na prawach powiatu. W instytucji naucza 37 nauczycieli na pełen etat, a także 19 pedagogów w niepełnym wymiarze godzinowym. Zespół szkół i placówek oświatowych znajduje się pod adresem 2353 Warszawa, ulica Szczęśliwicka, nr domu 56. Do placówki uczęszcza 0 osób, w tym 0 to uczennice. Szkoła została zarejestrowana otrzymując numer Regon 000187518. Numer telefonu do szkoły to 228240545, zaś numer faxu to 228240545.
Zespół Szkół Nr 4 W Rzeszowie screen

Zespół Szkół Nr 4 W Rzeszowie

Zespół Szkół Nr 4 W Rzeszowie to jednostka edukacyjna publiczna, którą prowadzi Gmina. W instytucji naucza 33...
Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych screen

Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych

Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych to jednostka edukacyjna publiczna. na...