Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 3

no image Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 3 to placówka oświatowa publiczna, którą zarządza Miasto na prawach powiatu. W instytucji naucza 52 nauczycieli na pełen etat, jak również 36 pedagogów w niepełnym wymiarze godzinowym. Zespół szkół i placówek oświatowych znajduje się pod adresem 1710 Warszawa, ulica Włościańska, nr domu 35. Do placówki chodzi 0 osób, z czego 0 to uczennice. Szkoła została zarejestrowana otrzymując nr Regon 000180172. Numer telefonu do szkoły to 226633038, z kolei numer faxu to 226633038.
Zespół Szkół Nr 4 W Rzeszowie screen

Zespół Szkół Nr 4 W Rzeszowie

Zespół Szkół Nr 4 W Rzeszowie to jednostka edukacyjna publiczna, którą prowadzi Gmina. W instytucji naucza 33...
Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych screen

Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych

Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych to jednostka edukacyjna publiczna. na...