Zespół Szkół Specjalnych Przy Ośrodku Terapii Nerwic Dla Dzieci I Młodzieży W Orzeszu

no image Zespół Szkół Specjalnych Przy Ośrodku Terapii Nerwic Dla Dzieci I Młodzieży W Orzeszu to placówka oświatowa publiczna, którą zarządza Samorząd województwa. W szkole naucza 18 nauczycieli w pełnym wymiarze, jak również 13 pedagogów w niepełnym wymiarze godzinowym. Zespół szkół i placówek oświatowych mieści się pod adresem 43187 Orzesze, ulica Mikołowska, nr domu 208. Do placówki chodzi 0 osób, z czego 0 to uczennice. Szkoła została wpisana do rejestru otrzymując nr Regon 276608680. Numer telefonu do szkoły to 322211528, z numer faxu to 322211528.
Zespół Szkół Nr 4 W Rzeszowie screen

Zespół Szkół Nr 4 W Rzeszowie

Zespół Szkół Nr 4 W Rzeszowie to jednostka edukacyjna publiczna, którą prowadzi Gmina. W instytucji naucza 33...
Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych screen

Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych

Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych to jednostka edukacyjna publiczna. na...