Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych

no image Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych to jednostka edukacyjna publiczna. W szkole pracuje 56 nauczycieli w pełnym wymiarze, a także 12 pedagogów w niepełnym wymiarze godzinowym. Zespół szkół i placówek oświatowych znajduje się pod adresem 50447 Wrocław, ulica Gen Józefa Haukego-Bosaka, nr domu 21. Do placówki uczęszcza 0 osób, z czego 0 to uczennice. Placówka została wpisana do rejestru otrzymując nr Regon 932802293. Numer telefonu do instytucji to 713438077, z kolei numer faksu to 713419523.
Zespół Szkół Nr 4 W Rzeszowie screen

Zespół Szkół Nr 4 W Rzeszowie

Zespół Szkół Nr 4 W Rzeszowie to jednostka edukacyjna publiczna, którą prowadzi Gmina. W instytucji naucza 33...
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 W Olsztynie screen

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 W Olsztynie

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 W Olsztynie to jednostka edukacyjna publiczna, którą kieruje Miasto na...