Zespół Szkół W Kobylance

no image Zespół Szkół W Kobylance to jednostka edukacyjna publiczna, którą zarządza Gmina. W instytucji naucza 22 nauczycieli w pełnym wymiarze, a także 6 pedagogów w niepełnym wymiarze godzinowym. Zespół szkół i placówek oświatowych znajduje się pod adresem 38303 Kobylanka, ulica Kobylanka, nr domu 413. Do placówki uczęszcza 0 osób, z czego 0 to uczennice. Placówka została wpisana do rejestru otrzymując numer Regon 491963710. Numer telefonu do instytucji to 183531510, z numer faksu to 183531510.
Zespół Szkół Nr 4 W Rzeszowie screen

Zespół Szkół Nr 4 W Rzeszowie

Zespół Szkół Nr 4 W Rzeszowie to jednostka edukacyjna publiczna, którą prowadzi Gmina. W instytucji naucza 33...
Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych screen

Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych

Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych to jednostka edukacyjna publiczna. na...