Zespół Szkół W Konarach

no image Zespół Szkół W Konarach to placówka edukacyjna publiczna, którą prowadzi Gmina. W instytucji naucza 18 nauczycieli w pełnym wymiarze, jak również 5 pedagogów w niepełnym wymiarze godzinowym. Zespół szkół i placówek oświatowych mieści się pod adresem 63910 Konary, ulica Konary, nr domu 56. Do instytucji uczęszcza 0 osób, z czego 0 to uczennice. Szkoła została wpisana do rejestru otrzymując Regon 411130115. Numer telefonu do zespołu szkół to 655477795, z kolei numer faxu to 655477795.
Zespół Szkół Nr 4 W Rzeszowie screen

Zespół Szkół Nr 4 W Rzeszowie

Zespół Szkół Nr 4 W Rzeszowie to jednostka edukacyjna publiczna, którą prowadzi Gmina. W instytucji naucza 33...
Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych screen

Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych

Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych to jednostka edukacyjna publiczna. na...