Zespół Szkół W Lipuszu

no image

Zespół Szkół W Lipuszu to jednostka oświatowa publiczna, którą prowadzi Gmina. W instytucji naucza 37 nauczycieli w pełnym wymiarze, a także 7 pedagogów w niepełnym wymiarze godzinowym. Zespół szkół i placówek oświatowych znajduje się pod adresem 83424 Lipusz, ulica Derdowskiego, nr domu 7A. Do jednostki uczęszcza 0 osób, w tym 0 to uczennice. Szkoła została wpisana do rejestru otrzymując nr Regon 192909550. Numer telefonu do instytucji to 586874632, z kolei numer faxu to 586874569.

Zespół Szkół Nr 4 W Rzeszowie screen

Zespół Szkół Nr 4 W Rzeszowie

Zespół Szkół Nr 4 W Rzeszowie to jednostka edukacyjna publiczna, którą prowadzi Gmina. W instytucji naucza 33...
Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych screen

Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych

Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych to jednostka edukacyjna publiczna. na...