Zespół Szkół W Prusinowicach

no image Zespół Szkół W Prusinowicach to placówka edukacyjna publiczna, którą prowadzi Gmina. W instytucji naucza 16 nauczycieli w pełnym wymiarze, a także 2 pedagogów w niepełnym wymiarze godzinowym. Zespół szkół i placówek oświatowych mieści się pod adresem 48314 Prusinowice, ulica Szkolna, nr domu 9. Do instytucji uczęszcza 0 osób, w tym 0 to uczennice. Szkoła została zarejestrowana otrzymując nr Regon 160375405. Numer telefonu do szkoły to 774359133, zaś numer faksu to 774359133.
Zespół Szkół Nr 4 W Rzeszowie screen

Zespół Szkół Nr 4 W Rzeszowie

Zespół Szkół Nr 4 W Rzeszowie to jednostka edukacyjna publiczna, którą prowadzi Gmina. W instytucji naucza 33...
Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych screen

Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych

Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych to jednostka edukacyjna publiczna. na...