Zespół Szkół W Radziejach

no image Zespół Szkół W Radziejach to placówka oświatowa publiczna, którą nadzoruje Gmina. W instytucji naucza 14 nauczycieli w pełnym wymiarze, jak również 7 pedagogów w niepełnym wymiarze godzinowym. Zespół szkół i placówek oświatowych mieści się pod adresem 11600 Radzieje, ulica Węgorzewska, nr domu 16. Do jednostki chodzi 0 osób, z czego 0 to uczennice. Szkoła została wpisana do rejestru otrzymując Regon 519559501. Numer telefonu do instytucji to 874277011, zaś numer faxu to 874277011.
Zespół Szkół Nr 4 W Rzeszowie screen

Zespół Szkół Nr 4 W Rzeszowie

Zespół Szkół Nr 4 W Rzeszowie to jednostka edukacyjna publiczna, którą prowadzi Gmina. W instytucji naucza 33...
Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych screen

Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych

Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych to jednostka edukacyjna publiczna. na...