Zespół Szkół Z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1

no image Zespół Szkół Z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 to placówka edukacyjna publiczna, którą kieruje Gmina. W instytucji naucza 67 nauczycieli na pełen etat, jak również 13 pedagogów w niepełnym wymiarze godzinowym. Zespół szkół i placówek oświatowych mieści się pod adresem 61249 Poznań, ulica Os Stare Żegrze, nr domu 1. Do instytucji uczęszcza 0 osób, w tym 0 to uczennice. Szkoła została zarejestrowana otrzymując nr Regon 634377426. Numer telefonu do szkoły to 618789690, zaś numer faxu to 618796575.
Zespół Szkół Nr 4 W Rzeszowie screen

Zespół Szkół Nr 4 W Rzeszowie

Zespół Szkół Nr 4 W Rzeszowie to jednostka edukacyjna publiczna, którą prowadzi Gmina. W instytucji naucza 33...
Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych screen

Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych

Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych to jednostka edukacyjna publiczna. na...