Zespół Szkoła Podstawowa I Przedszkole

no image Zespół Szkoła Podstawowa I Przedszkole to jednostka edukacyjna publiczna, którą kieruje Gmina. W instytucji pracuje 10 nauczycieli w pełnym wymiarze, jak również 7 pedagogów w niepełnym wymiarze godzinowym. Zespół szkół i placówek oświatowych mieści się pod adresem 56200 Witoszyce, nr domu 10. Do jednostki uczęszcza 0 osób, z czego 0 to uczennice. Szkoła została zarejestrowana otrzymując numer Regon 932670532. Numer telefonu do szkoły to 655434323, z numer faksu to 655431323.
Zespół Szkół Nr 4 W Rzeszowie screen

Zespół Szkół Nr 4 W Rzeszowie

Zespół Szkół Nr 4 W Rzeszowie to jednostka edukacyjna publiczna, którą prowadzi Gmina. W instytucji naucza 33...
Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych screen

Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych

Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych to jednostka edukacyjna publiczna. na...