Zespół Szkolno - Przedszkolny

no image Zespół Szkolno - Przedszkolny to placówka oświatowa publiczna, którą zarządza Gmina. W instytucji naucza 17 nauczycieli na pełen etat, jak również 6 pedagogów w niepełnym wymiarze godzinowym. Zespół szkół i placówek oświatowych znajduje się pod adresem 44187 Świbie, ulica Szkolna, nr domu 2. Do placówki chodzi 0 osób, w tym 0 to uczennice. Szkoła została wpisana do rejestru otrzymując nr Regon 277881299. Numer telefonu do szkoły to 322336034, zaś numer faxu to 322336034.
Zespół Szkół Nr 4 W Rzeszowie screen

Zespół Szkół Nr 4 W Rzeszowie

Zespół Szkół Nr 4 W Rzeszowie to jednostka edukacyjna publiczna, którą prowadzi Gmina. W instytucji naucza 33...
Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych screen

Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych

Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych to jednostka edukacyjna publiczna. na...