Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 W Strzyżowicach

no image Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 W Strzyżowicach to placówka oświatowa publiczna. W szkole pracuje 27 nauczycieli na pełen etat, jak również 8 pedagogów na część etatu. Zespół szkół i placówek oświatowych mieści się pod adresem 42575 Strzyżowice, ulica 1 Maja, nr domu 17. Do jednostki uczęszcza 0 osób, z czego 0 to uczennice. Szkoła została wpisana do rejestru otrzymując nr Regon 242986663. Numer telefonu do instytucji to 322672233, z kolei numer faksu to 322672233.
Zespół Szkół Nr 4 W Rzeszowie screen

Zespół Szkół Nr 4 W Rzeszowie

Zespół Szkół Nr 4 W Rzeszowie to jednostka edukacyjna publiczna, którą prowadzi Gmina. W instytucji naucza 33...
Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych screen

Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych

Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych to jednostka edukacyjna publiczna. na...