Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 12

no image Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 12 to jednostka edukacyjna publiczna, którą prowadzi Gmina. W instytucji naucza 42 nauczycieli w pełnym wymiarze, a także 19 pedagogów w niepełnym wymiarze godzinowym. Zespół szkół i placówek oświatowych mieści się pod adresem 54104 Wrocław, ulica Suwalska, nr domu 5. Do placówki chodzi 0 osób, w tym 0 to uczennice. Szkoła została zarejestrowana otrzymując nr Regon 021024056. Numer telefonu do szkoły to 717120010.
Zespół Szkół Nr 4 W Rzeszowie screen

Zespół Szkół Nr 4 W Rzeszowie

Zespół Szkół Nr 4 W Rzeszowie to jednostka edukacyjna publiczna, którą prowadzi Gmina. W instytucji naucza 33...
Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych screen

Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych

Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych to jednostka edukacyjna publiczna. na...