Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 W Legionowie

no image Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 W Legionowie to jednostka oświatowa publiczna, którą kieruje Gmina. W instytucji naucza 70 nauczycieli w pełnym wymiarze, a także 17 pedagogów na część etatu. Zespół szkół i placówek oświatowych mieści się pod adresem 5120 Legionowo, ulica Jagiellońska, nr domu 67. Do placówki chodzi 0 osób, z czego 0 to uczennice. Szkoła została wpisana do rejestru otrzymując nr Regon 146091860. Numer telefonu do instytucji to 227742754, zaś numer faxu to 227841065.
Zespół Szkół Nr 4 W Rzeszowie screen

Zespół Szkół Nr 4 W Rzeszowie

Zespół Szkół Nr 4 W Rzeszowie to jednostka edukacyjna publiczna, którą prowadzi Gmina. W instytucji naucza 33...
Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych screen

Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych

Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych to jednostka edukacyjna publiczna. na...