Zespół Szkolno - Przedszkolny W Harmężach

no image Zespół Szkolno - Przedszkolny W Harmężach to placówka oświatowa publiczna, którą kieruje Gmina. W instytucji pracuje 8 nauczycieli w pełnym wymiarze, jak również 10 pedagogów na część etatu. Zespół szkół i placówek oświatowych znajduje się pod adresem 32600 Harmęże, ulica Borowskiego, nr domu 30. Do instytucji chodzi 0 osób, z czego 0 to uczennice. Szkoła została zarejestrowana otrzymując nr Regon 356591956. Numer telefonu do zespołu szkół to 338430955, zaś numer faxu to 338430955.
Zespół Szkół Nr 4 W Rzeszowie screen

Zespół Szkół Nr 4 W Rzeszowie

Zespół Szkół Nr 4 W Rzeszowie to jednostka edukacyjna publiczna, którą prowadzi Gmina. W instytucji naucza 33...
Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych screen

Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych

Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych to jednostka edukacyjna publiczna. na...