Zespół Szkolno-Przedszkolny W Nowej Wsi

no image Zespół Szkolno-Przedszkolny W Nowej Wsi to jednostka edukacyjna publiczna, którą zarządza Gmina. W instytucji naucza 8 nauczycieli w pełnym wymiarze, jak również 8 pedagogów w niepełnym wymiarze godzinowym. Zespół szkół i placówek oświatowych mieści się pod adresem 42460 Nowa Wieś, ulica A. Zawadzkiego, nr domu 161. Do instytucji uczęszcza 0 osób, z czego 0 to uczennice. Placówka została zarejestrowana otrzymując nr Regon 243012041. Numer telefonu do instytucji to 322887020, z kolei numer faxu to 322887020.
Zespół Szkół Nr 4 W Rzeszowie screen

Zespół Szkół Nr 4 W Rzeszowie

Zespół Szkół Nr 4 W Rzeszowie to jednostka edukacyjna publiczna, którą prowadzi Gmina. W instytucji naucza 33...
Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych screen

Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych

Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych to jednostka edukacyjna publiczna. na...