Zespół Szkolno-Przedszkolny W Nowej Wsi

no image Zespół Szkolno-Przedszkolny W Nowej Wsi to jednostka edukacyjna publiczna, którą kieruje Gmina. W szkole pracuje 8 nauczycieli na pełen etat, jak również 8 pedagogów w niepełnym wymiarze godzinowym. Zespół szkół i placówek oświatowych mieści się pod adresem 42460 Nowa Wieś, ulica A. Zawadzkiego, nr domu 161. Do placówki uczęszcza 0 osób, z czego 0 to uczennice. Placówka została wpisana do rejestru otrzymując Regon 243012041. Numer telefonu do instytucji to 322887020, z kolei numer faksu to 322887020.
Zespół Szkół Nr 4 W Rzeszowie screen

Zespół Szkół Nr 4 W Rzeszowie

Zespół Szkół Nr 4 W Rzeszowie to jednostka edukacyjna publiczna, którą prowadzi Gmina. W instytucji naucza 33...
Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych screen

Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych

Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych to jednostka edukacyjna publiczna. na...